Pripreme za Kineziološki fakultetwww.pripreme.com

Maturanti, pozor!!!

Puls220 i ove godine organizira najveće, najkvalitetnije i najzabavnije Pripreme za Kineziološki fakultet - Zagreb! Ne radimo pripreme za sve fakultete. Specijalizirali smo se za Pripreme za KIF! Vrhunski materijalni uvjeti rada (osigurana dvorana, bazen, igralište, atletska staza, Jarun) + još bolji kadar (najbolji među najboljim profesorima TZK) = Puls220! Vidimo se!!

Novosti i obavijesti Objavljeno 30.4.2015.Liječnički pregled za KIF

Dokumentaciju s liječničkog pregleda za prijemni ispit na KIF-u trebate predati u referadu Kineziološkog fakuteta od 8.6.2015. do 12.6.2015. Liječnički pregled za KIF obavlja se od 10.5.2015. do 10.6.2015. Svi kandidati s priprema koji nisu iz Zagreba mogu doći na liječnički pregled za vrijeme Ljetnih priprema, od 6.6.2015. Ostalim kandidatima, iz Zagreba i bliže okolice, preporučamo da obave liječnički pregled prije početka priprema, kako bi izbjegli gužvu i ne bi izostajali s nastave radi obavljanja liječničkog pregleda.

Više od liječničkom pregledu za Kineziološki fakultet pročitajte na stranici Liječnički pregled za KIF.

Novosti i obavijesti Objavljeno 29.4.2015.Početak Ljetnih pripremama za KIF 2015.

Prijemni ispit na Kineziološkom fakultetu održava se 29. i 30. 6. 2015. godine. Budući da se glavni ispiti koji se polažu na državnoj maturi pišu tjedan do dva ranije, točno kada bi trebali početi s Ljetnim pripremama, ove godine Ljetne pripreme organiziramo u dva segmenta s pauzom u vrijeme državne mature. Prvi dio Ljetnih priprema počinje u subotu 6.6.2015., a završava u nedjelju 14.6.2015. Nakon mature (hrvatski 17.6., engleski 19.6. i matematika 23.6.) nastavljamo s pripremama. Drugi dio Ljetnih priprema počinje u srijedu 24.6.2015. i završava u nedjelju 28.6.2015. Ako netko ima njemački na maturi (24.6.), morat će propustiti prvi dan nastavka priprema. Biologija više nije uvjet za Kineziološki fakultet!

Sretno na maturi i vidimo se!

STAND AND FIGHT!!

Prethodne novosti...

Pripreme za KIF Božićne pripreme počinju u ponedjeljak 05.01.2015.

Boćićne pripreme5 dana vrhunske poduke (ukupno 23 školskih sati) za vrijeme Božićnih i Novogodišnjih praznika (iza Nove Godine), za sve maturante koji žele na vrijeme početi s priremama, te tako zabetonirati siguran upis, vjerojatno i uz potporu ministarstva. Dva treninga dnevno (jedan na bazenu, drugi u dvorani), plus jedan sat teoretskog predavanja na dan. Obavezno za sve kandidate s lošjim ocjenama u školi 1299 kn
MINUS POPUSTI
(ukupni prosjek srednje škole do 3,8), slabim, ili nikakvim znanjem plivanja, slabijim kondicijskim sposobnostima, te lošijom sposobnošću manipulacije loptom (rukama i nogama).

Popust na plaćanje gotovinom: 10% Popust se ostvaruje ukoliko pripreme plaćate gotovinom, prilikom upisa na prvi dan priprema.

Popust na Super-Frenda: 10% Popust se ostvaruje ukoliko prilikom prijave navedete ime Super-Frenda koji će s vama pohađati pripreme, a isti dan se prijavi i on/a, te u prijavi navede vaše ime. [?]Pod prijavom se podrazumijeva online prijava na našem web sjedištu.

Popust na DOV: 10% Popust se ostvaruje ukoliko se prijavite i sudjelujete na Danima Otvorenih Vrata.[?]Pod prijavom se podrazumijeva online prijava na našem web sjedištu.

Popust na kombinaciju priprema: 30% Popust se ostvaruje ukoliko platite odjednom kombinaciju priprema Božićne-Uskršnje-Ljetne i primjenjuje se na cijenu svih triju priprema. [?]Ili, kompliciranije, ali preciznije rečeno, popust se primjenjuje na ukupnu sumu pojedinačnih cijena svih navedenih priprema.

Više o Božićnim pripremama...

Detaljan cjenik...

Pripreme za KIF Uskršnje pripreme počinju u ponedjeljak 30.03.2015.

Uskšnje pripremeProgram identičan Božićnim pripremama, 5 dana za vrijeme Uskršnjih praznika, u dvorani, na bazenu i učionici. Za sve kandidate za dlaku sposobnije od gore navedenih. Učenje i uvježbavanje svih sportova koji će biti na prijemnom ispitu. Stvaranje osnove za izgradnju stereotipa različitih struktura gibanja iz različitih sportova kao temelj 1499 kn
MINUS POPUSTI
za usavršavanje ovih struktura na Ljetnim pripremama. Obavezno za sve kandidate sa solidnim ocjenama u školi (ukupni prosjek srednje škole do 4.3), zadovoljavajućim znanjem plivanja (ali ne i dobrim), zadovoljavajućim kondicijskim sposobnostima (ali ne i dobrim), te osnovnim znanjima manipulacije loptom (rukama i nogama).

Popust na plaćanje gotovinom: 10% Popust se ostvaruje ukoliko pripreme plaćate gotovinom, prilikom upisa na prvi dan priprema.

Popust na Super-Frenda: 10% Popust se ostvaruje ukoliko prilikom prijave navedete ime Super-Frenda koji će s vama pohađati pripreme, a isti dan se prijavi i on/a, te u prijavi navede vaše ime. [?]Pod prijavom se podrazumijeva online prijava na našem web sjedištu.

Popust na DOV: 10% Popust se ostvaruje ukoliko se prijavite i sudjelujete na Danima Otvorenih Vrata.[?]Pod prijavom se podrazumijeva online prijava na našem web sjedištu.

Popust na kombinaciju priprema: 30% Popust se ostvaruje ukoliko platite odjednom kombinaciju priprema Božićne-Uskršnje-Ljetne i primjenjuje se na cijenu svih triju priprema. [?]Ili, kompliciranije, ali preciznije rečeno, popust se primjenjuje na ukupnu sumu pojedinačnih cijena svih navedenih priprema.

Više o Uskršnjim pripremama...

Detaljan cjenik...

Pripreme za KIF Ljetne pripreme počinju u subotu 6.6.2015.

Ljetne pripreme14 dana vrlo intenzivnog treninga u dvorani, na igralištu, bazenu, atletskoj stazi i Jarunu (ukupno 48 školskih sati). Kondicijska priprema, učenje, 2899 kn
MINUS POPUSTI
uvježbavanje i usavršavanje tehnike sportova, teorijska predavanja... Jedan do tri treninga dnevno svakim danom, s početkom nakon državne mature. Neizbježno za sve koji razmišljaju o upisu na Kineziološki fakultet. Razmišljate li i vi?

Popust na plaćanje gotovinom: 10% Popust se ostvaruje ukoliko pripreme plaćate gotovinom, prilikom upisa na prvi dan priprema.

Popust na Super-Frenda: 10% Popust se ostvaruje ukoliko prilikom prijave navedete ime Super-Frenda koji će s vama pohađati pripreme, a isti dan se prijavi i on/a, te u prijavi navede vaše ime. [?]Pod prijavom se podrazumijeva online prijava na našem web sjedištu.

Popust na DOV: 10% Popust se ostvaruje ukoliko se prijavite i sudjelujete na Danima Otvorenih Vrata.[?]Pod prijavom se podrazumijeva online prijava na našem web sjedištu.

Više o Ljetnim pripremama...

Detaljan cjenik...

Pripreme za KIF Individualne pripreme

Individualne pripremeTijekom cijele godine, individualne pripreme omogućujemo svima zainteresiranima za individualan, ili individualiziran rad.. Bez premca, ovo su najkvalitetnije pripreme, gdje je sva pažnja profesora usmjerena samo na jednog, ili 149 kn
MINUS POPUSTI
nekoliko kandidata. Nužno za sve polaznike neke od kombinacija priprema kojima navedena satnica nije dovoljna za svladavanje postavljenog gradiva.

Popust na plaćanje gotovinom: 10% Popust se ostvaruje ukoliko pripreme plaćate gotovinom, prilikom upisa na prvi dan priprema, ili virmanski.

Popust na predsvibanj: 10% Popust se ostvaruje ukoliko Individualne pripreme uzmete do 01.05. tekuće godine.

Popust na svakog Super-Frenda: 10% Popust se množi s brojem dodatnih osoba koje dolaze na indivudalne, tj. individualizirane pripreme, a na jednom individualiziranom satu može doći najviše do 4 osobe. [?]Dakle, na individualiziranom satu od četiri osobe, ostvaruje se popust od 30% na tri Super-Frenda.

Više o Individualnim pripremama...

Detaljan cjenik...

Pripreme za KIF Pripreme za 2. rok

Pripreme za drugi rokZa sve kandidate koji se ne odluče doći k nama na vrijeme, organiziramo i dva tjedna priprema za drugi rok (ukupno 20 školskih sati). Kao garanciju kvalitete naših 2899 kn
MINUS POPUSTI
priprema, svim našim polaznicima Ljetnih priprema koji eventualno ne upišu fakultet u prvom roku, nudimo besplatne pripreme za drugi rok!!

Popust na plaćanje gotovinom: 10% Popust se ostvaruje ukoliko pripreme plaćate gotovinom, prilikom upisa na prvi dan priprema, ili virmanski.

Popust za naše polaznike: 100% Popust od 100% ostvaruju svi plaznici Ljetnih priprema, ili neke kombinacije priprema.

Više o pripremama za drugi rok...

Detaljan cjenik...

Pripreme za KIF Đačke pripreme

+ -10%Đačke pripremeĐačke pripreme namijenjene su đacima prvih, drugih i trećih razreda srednjih škola, koji pametno i dugoročno planiraju svoju profesionalnu karijeru. Ako ste već sada sigurni da za nekoliko godina želite upisati Kineziološki fakultet, onda nemate što čekati. Na bilo koje pripreme, ili kombinaciju priprema odobravamo dodatnih 10% popusta!

Više o Đačkim pripremama...

Detaljan cjenik...

Garancija Jednogodišnja garancija na kvalitetu priprema!

Toliko smo sigurni da ćete upisati Kineziološki fakuletet nakon naših priprema, da vam dajemo jednogodišnju garanciju! Ako ste bili na našim Ljetnim pripremama, a niste upisali fakultet (iz bilo kojeg razloga), imate slijedeće godine od nas besplatne pripreme! I Božićne i Usršnje i Ljetne!

Profesori Profesori & asistenti na pripremama

Organizatori i voditelji priprema su najbolji među najboljim profesorima TZK u Hrvatskoj, a naši asistenti su najbolji među najboljim bivšim polaznicima naših priprema.

Više o profesorima i asistentima...

Za nama!

Čitaj dalje...
Stranica se učitava...
u printer friendly verziji za ispis

Ljetne pripreme

Ljetne pripreme počinju
06. 06. 2015.

Ostalo je još:

12 dana

do početka Ljetnih priprema!

Prijavite se odmah!

Prijava  

24. 05. 2015.

Slijedeći Dani Otvorenih Vrata održat će se

Liječnički pregled za KIF

Liječnički pregled za Kineziološki fakultet možete obaviti u poliklinici Dr. Zora Profozić, Trnjanska 59, Trnje, Zagreb.

Vise »