Pripreme za Kineziološki fakultetwww.pripreme.com

Maturanti, pozor!!! Pripreme za KIF!

Puls220 i ove godine organizira najveće, najkvalitetnije i najzabavnije Pripreme za Kineziološki fakultet - Zagreb! Ne radimo pripreme za sve fakultete. Specijalizirali smo se za Pripreme za KIF! Vrhunski materijalni uvjeti rada (osigurana dvorana, bazen, igralište, atletska staza, Jarun) + još bolji kadar (najbolji među najboljim profesorima TZK) = Puls220! Vidimo se!!

28.09.2016.

A gdje smo sad?

Završili smo s pripremama za ovu godinu. Plan i program za slijedeću akademsku godinu objavljujemo cca 01.11.

Božićne pripreme za KIF počinju za:

-269 dana

>> Detalji početka << ponedjeljak
04.01.2016.

09:00 (početak za stare kandidate).
08:00 (prijave, upisi i plaćanje za nove kandidate)

OŠ Trnjanska, Trnjanska 99, Trnje, Zagreb

Važno za nove kandidate:
   - Ponijeti isprintanu izjavu (downloadati iz desnog stupca)
   - Ponijeti kompletnu sportsku opremu, za dvoranu i bazen
   - Raspored nastave ćete dobiti prvi dan priprema
   - Pratite nas na Facebook-u, gdje objavljujemo novosti
   - Tko nije iz Zagreba, pomognite si našim kartama
   - Kome treba, provjerite još jednom naš cjenik i način plaćanja
   - Provjerite odgovore na ostala često postavljana pitanja
   - U slučaju da imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas

Prijavite se odmah!

Više o ovim pripremama

Godišnji pregled događanja


Pripreme za Kineziološki fakultet (KIF) Božićne pripreme za Kineziološki fakultet (KIF)

Počinju u ponedjeljak 04.01.2016.

Boćićne pripreme5 dana vrhunske poduke (ukupno 23 školskih sati) za vrijeme Božićnih i Novogodišnjih praznika (iza Nove Godine), za sve maturante koji žele na vrijeme početi s priremama, te tako zabetonirati siguran upis, vjerojatno1299 kn
MINUS POPUSTI
i uz potporu ministarstva. Dva treninga dnevno (jedan na bazenu, drugi u dvorani), plus 2 sata teoretskog predavanja. Obavezno za sve kandidate s lošjim ocjenama u školi (ukupni prosjek srednje škole do 3,8), slabim, ili nikakvim znanjem plivanja, slabijim kondicijskim sposobnostima, te lošijom sposobnošću manipulacije loptom (rukama i nogama).

Popust na plaćanje gotovinom: 10% Popust se ostvaruje ukoliko pripreme plaćate gotovinom, prilikom upisa na prvi dan priprema.

Popust na Super-Frenda: 15% Popust na Super-Frenda moguće je ostvariti isključivo ako se Super-Frendovi prijave isti dan, te u prijavi navedu ime svog Super-Frenda. Ponovljene prijave s naknadnim dodavanjem Super-Frenda neće se uzimati obzir. Maksimalno je moguće imati jednog Super-Frenda.[?]Pod prijavom se podrazumijeva online prijava na našem web sjedištu.

Popust na kombinaciju priprema: 30% Popust se ostvaruje ukoliko platite odjednom kombinaciju priprema Božićne-Uskršnje-Ljetne i primjenjuje se na cijenu svih triju priprema. [?]Ili, kompliciranije, ali preciznije rečeno, popust se primjenjuje na ukupnu sumu pojedinačnih cijena svih navedenih priprema.

Više o Božićnim pripremama...

Detaljan cjenik...

Pripreme za Kineziološki fakultet (KIF) Uskršnje pripreme za Kineziološki fakultet (KIF)

Počinju u ponedjeljak 21.03.2016.

Uskšnje pripremeProgram identičan Božićnim pripremama, 5 dana za vrijeme Uskršnjih praznika, u dvorani, na bazenu i učionici. Za sve kandidate za dlaku sposobnije od gore navedenih. Učenje i uvježbavanje svih sportova koji će biti na prijemnom ispitu. Stvaranje osnove za izgradnju stereotipa različitih struktura gibanja iz različitih sportova kao temelj 1499 kn
MINUS POPUSTI
za usavršavanje ovih struktura na Ljetnim pripremama. Obavezno za sve kandidate sa solidnim ocjenama u školi (ukupni prosjek srednje škole do 4.3), zadovoljavajućim znanjem plivanja (ali ne i dobrim), zadovoljavajućim kondicijskim sposobnostima (ali ne i dobrim), te osnovnim znanjima manipulacije loptom (rukama i nogama).

Popust na plaćanje gotovinom: 10% Popust se ostvaruje ukoliko pripreme plaćate gotovinom, prilikom upisa na prvi dan priprema.

Popust na Super-Frenda: 15% Popust na Super-Frenda moguće je ostvariti isključivo ako se Super-Frendovi prijave isti dan, te u prijavi navedu ime svog Super-Frenda. Ponovljene prijave s naknadnim dodavanjem Super-Frenda neće se uzimati obzir. Maksimalno je moguće imati jednog Super-Frenda.[?]Pod prijavom se podrazumijeva online prijava na našem web sjedištu.

Popust na kombinaciju priprema: 20% Popust se ostvaruje ukoliko platite odjednom kombinaciju priprema Uskršnje-Ljetne i primjenjuje se na cijenu obaju priprema. [?]Ili, kompliciranije, ali preciznije rečeno, popust se primjenjuje na ukupnu sumu pojedinačnih cijena Uskršnjih + Ljetnih priprema.

Više o Uskršnjim pripremama...

Detaljan cjenik...

Pripreme za Kineziološki fakultet (KIF) Ljetne pripreme za Kineziološki fakultet (KIF)

Počinju u petak 03.06.2016.

Ljetne pripreme14 dana vrlo intenzivnog treninga u dvorani, na igralištu, bazenu, atletskoj stazi i Jarunu (ukupno 56 školskih sati). Kondicijska priprema, učenje, 2899 kn
MINUS POPUSTI
uvježbavanje i usavršavanje tehnike sportova, teorijska predavanja... Jedan do tri treninga dnevno svakim danom, uz maksimalano moguće poštivanje dana kada se održava državna matura. Neizbježno za sve koji razmišljaju o upisu na Kineziološki fakultet. Razmišljate li i vi?

Popust na plaćanje gotovinom: 10% Popust se ostvaruje ukoliko pripreme plaćate gotovinom, prilikom upisa na prvi dan priprema.

Popust na Super-Frenda: 15% Popust na Super-Frenda moguće je ostvariti isključivo ako se Super-Frendovi prijave isti dan, te u prijavi navedu ime svog Super-Frenda. Ponovljene prijave s naknadnim dodavanjem Super-Frenda neće se uzimati obzir. Maksimalno je moguće imati jednog Super-Frenda.[?]Pod prijavom se podrazumijeva online prijava na našem web sjedištu.

Više o Ljetnim pripremama...

Detaljan cjenik...

Pripreme za Kineziološki fakultet (KIF) Individualne pripreme za Kineziološki fakultet (KIF)

Individualne pripremeTijekom cijele godine, individualne pripreme omogućujemo svima zainteresiranima za individualan, ili individualiziran rad.. Bez premca, ovo su najkvalitetnije pripreme, gdje je sva pažnja profesora usmjerena samo na jednog, ili 149 kn
MINUS POPUSTI
nekoliko kandidata. Nužno za sve polaznike neke od kombinacija priprema kojima navedena satnica nije dovoljna za svladavanje postavljenog gradiva.

Popust na plaćanje gotovinom: 10% Popust se ostvaruje ukoliko pripreme plaćate gotovinom, prilikom upisa na prvi dan priprema, ili virmanski.

Popust na svakog Super-Frenda: 15% Popust se množi s brojem dodatnih osoba koje dolaze na indivudalne, tj. individualizirane pripreme, a na jednom individualiziranom satu može doći najviše do 4 osobe. [?]Dakle, na individualiziranom satu od četiri osobe, ostvaruje se popust od 45% na tri Super-Frenda.

Više o Individualnim pripremama...

Detaljan cjenik...

Pripreme za Kineziološki fakultet (KIF) Pripreme za 2. rok za Kineziološki fakultet (KIF)

Pripreme za drugi rokZa sve kandidate koji se ne odluče doći k nama na vrijeme, organiziramo i dva tjedna priprema za drugi rok (ukupno 20 školskih sati). Kao garanciju kvalitete naših 2899 kn
MINUS POPUSTI
priprema, svim našim polaznicima Ljetnih priprema koji eventualno ne upišu fakultet u prvom roku, nudimo besplatne pripreme za drugi rok!!

Popust na plaćanje gotovinom: 10% Popust se ostvaruje ukoliko pripreme plaćate gotovinom, prilikom upisa na prvi dan priprema, ili virmanski.

Popust za naše polaznike: 100% Popust od 100% ostvaruju svi plaznici Ljetnih priprema, ili neke kombinacije priprema.

Više o pripremama za drugi rok...

Detaljan cjenik...

Pripreme za Kineziološki fakultet (KIF) Đačke pripreme za Kineziološki fakultet (KIF)

+ -10%Đačke pripremeĐačke pripreme namijenjene su đacima prvih, drugih i trećih razreda srednjih škola, koji pametno i dugoročno planiraju svoju profesionalnu karijeru. Ako ste već sada sigurni da za nekoliko godina želite upisati Kineziološki fakultet, onda nemate što čekati. Na bilo koje pripreme, ili kombinaciju priprema odobravamo dodatnih 10% popusta!

Više o Đačkim pripremama...

Detaljan cjenik...

Garancija na pripreme za Kineziološki fakultet (KIF) Jednogodišnja garancija na kvalitetu priprema za KIF!

Toliko smo sigurni da ćete upisati Kineziološki fakuletet nakon naših priprema, da vam dajemo jednogodišnju garanciju! Ako ste bili na našim Ljetnim pripremama, a niste upisali fakultet (iz bilo kojeg razloga), imate slijedeće godine od nas besplatne pripreme! I Božićne i Usršnje i Ljetne!

Profesori na pripremama za Kineziološki fakultet (KIF) Profesori & asistenti na pripremama za KIF

Organizatori i voditelji priprema su najbolji među najboljim profesorima TZK u Hrvatskoj, a naši asistenti su najbolji među najboljim bivšim polaznicima naših priprema.

Više o profesorima i asistentima...

Za nama!

Čitaj dalje...
A 2016 nam je 11. godina dominacije.

Liječnički pregled za KIF

Liječnički pregled za Kineziološki fakultet možete obaviti u poliklinici Dr. Zora Profozić, Trnjanska 59, Trnje, Zagreb.

Vise »  
u printer friendly verziji za ispis
Stranica se učitava...

Pogledajte nas na YouTube-u!

YT kanal  
Energetska obnova obiteljskih kuća 2016

Do nove fasade i stolarije uz 80% državnih poticaja!

Izrada dokumentacije i prijava na natječaj gratis!